Γείτσες για άθεους

8 Αυγούστου, 2007

Θέλοντας να κάνω ένα διάλειμμα από τα θεολογικά επιχειρήματα του Duns Scotus και Σία, βρήκα ένα ενδιαφέρον video όπου ο κωμικός Dane Cook αφηγείται τι του συνέβη όταν φταρνίστηκε δίπλα του ένας άθεος. Ιδού:

add to del.icio.usDigg itStumble It!Add to Blinkslistadd to furladd to ma.gnoliaadd to simpyseed the vineTailRank

Advertisement