Δωρεά οργάνων: τελευταίοι στην Ευρώπη οι Έλληνες

21 Ιανουαρίου, 2008

Εκτός από την παραπάνω λίστα του Economist, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) συμπληρώνει:

Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία ατυχήματα, αλλά είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, με αποτέλεσμα σήμερα οι μεταμοσχεύσεις να βρίσκονται σε οριακό σημείο

Επίκαιρο το θέμα μια και στη Μεγάλη Βρετανία συζητείται αυτές τις μέρες να γίνει εκεί αυτόματη η εισαγωγή στο αντίστοιχο μητρώο δωρητών με προαιρετική την διαγραφή αντι για προαιρετική εγγραφή όπως ισχύει σήμερα. Για όσους Έλληνες ενδιαφέρονται να γίνουν δωρητές οργάνων μπορούν να συμβουλευτούν τις οδηγίες του ΕΟΜ.

add to del.icio.usDigg itStumble It!Add to Blinkslistadd to furladd to ma.gnoliaadd to simpyseed the vineTailRank

Advertisement