Η σημασία των λέξεων

Ιανουαρίου 16, 2008

Ο αναγνώστης Αθανάσιος Α. έθεσε μερικά ερωτήματα για την ετυμολογία των λέξεων ‘Θεός’ και ‘Αλήθεια’ στην ενότητα για την απαλλαγή από το μάθημα θρησκευτικών. Μετέφερα σε αυτό το άρθρο τα σχόλια για να συνεχιστεί η συζήτηση. Ποιά είναι λοιπόν η ετυμολογία τους και πως διαμορφώθηκε με την πάροδο των ετών; Τι σημασία έχει; Οι απόψεις διίστανται.

Advertisements