Ερώτηση νο. 2

9 Σεπτεμβρίου, 2007

Διαβάζοντας το άρθρο του Ροϊδη για τον αγιασμό της ΔΕΘ αναρωτήθηκα με τη σειρά μου:

Ποιός θα κάνει τον αγιασμό της νέας Βουλής μετά τις εκλογές;

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει να απαντήσει στο μείζον αυτό θέμα.

add to del.icio.us Add to Blinkslist add to furl Digg it add to ma.gnolia Stumble It! add to simpy seed the vine TailRank


Κυκλοφορία Ελληνικής Μετάφρασης του “Letter to a Christian Nation”

3 Σεπτεμβρίου, 2007

Απ’ότι δείχνουν τα πράγματα, οι Έλληνες αναγνώστες θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν και τα δύο βιβλία του Sam Harris μεταφρασμένα στα Ελληνικά πριν το τέλος του 2007. Σήμερα έλαβα ηλεκτρονικό μύνημα από τις Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ ότι έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία της Ελληνικής μετάφρασης του δεύτερου βιβλίου του συγγραφέα Letter to a Christian Nation «μέσα στο Νοέμβριο»*. Υπενθυμίζω ότι για την ίδια εποχή έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου του Sam Harris: The End of Faith.

*Update 9/4/2007*: Συγκεκριμένα στις 5 Νοεμβρίου.
*Update 1/29/08*: Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

add to del.icio.us Add to Blinkslist add to furl Digg it add to ma.gnolia Stumble It! add to simpy seed the vine TailRank